Полиэтер полиол сыгылучан күбек өчен

  • Polyether Polyol For Flexiable Foam

    Полиэтер полиол сыгылучан күбек өчен

    Пропилен триолга нигезләнгән полиэтер полиол, BHT ирекле, матрасларда, җиһазларда һәм башка кисәкчәләргә охшаган, мендәр, төрү материаллары, урта һәм югары тыгызлыктагы күбек өчен яраклы.

    Эчкерсез күбек өчен полиэтер полиол пропилен триолга нигезләнгән, BHT ирекле, матрасларда, җиһазларда һәм бер кисәккә охшаган күбек, ястык, төрү материаллары, урта һәм югары тыгызлыклы күбек өчен яраклы.