MDI

  • ПОЛИМЕРИК МДИ

    ПОЛИМЕРИК МДИ

    Гомуми үзенчәлекләр һәм кушымталар

    ПОЛИМОРИК МДИ - дифенилметан-4,4′-диисокянат (MDI) изомер һәм югары функциональ гомологлар белән куе-коңгырт сыек катнашма.Ул полиоллар белән берлектә каты полиуретаннар күбек җитештерү өчен кулланыла.