Компаниянең хөрмәте

Донгда Полиуретан
Techгары технология предприятиясе

Techгары технология казанышларын үзгәртү сертификаты

Донгда Химик
Techгары технология предприятиясе

Jinзиньшан фән һәм технология прогрессы премиясе

Шанхай патенты
Пилот берәмлеге